Rigger

I tillegg til atmosfære-effekter, skuddtreff og filmvåpen kan Fiksern også være behjelpelige dersom det kommer opp et ønske litt utenom det vanlige. Vi har medarbeidere med god kunnskap og erfaring med bygging av forskjellige rigger og konstruksjoner. Vi kan lage mekaniske rigger, trykkluft-rigger og mye annet.