Pyroteknikk

Med lang erfaring innen pyroteknikk og med eget lager er vi godt rustet til å løse alle oppdrag som krever pyroteknikk. Vi kan stille med små og store effekter til alt fra en gnist i en lampe til eksplosjon av bygninger og biler.

Vi har flere sertifiserte pyroteknikere med god erfaring fra konserter, teatere, tv, film og events og har gode sikkerhetsrutiner på våre oppdrag. I tillegg til et godt utvalg av pyroeffekter, har vi flammetårn og flere typer avfyringsystemer som leies ut til profesjonelle brukere.

Alle oppdrag med bruk av pyroteknikk krever tillatelse fra brannvesenet i den aktuelle kommunen. De forskjellige kommunene behandler slike søknader ulikt, og kan bruke alt fra to dager til flere uker på å behandle en søknad. Jo tidligere vi får beskjed og kan søke om tillatelse, jo bedre er det for både oss, brannvesenet og kunden.

Vi har egen ansvarsforsikring som dekker denne typen arbeid og sørger alltid for forsvarlig plassering av slukkemidler og at produktenes sikkerhetsavstander blir fulgt.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Kurs

Scenepyrokurs

Fra 1.1.2012 er det krav om sertifikat utstedet av Norsk Brannvernforening for alle scenepyroteknikere. For å få sertifikat må en gjennomføre Norsk Brannvernforening sitt kurs for scenepyroteknikere og bestå eksamen.

Norsk Brannvernforenings nettsider.

Mer informasjon og datoer for neste kurs finner du hos Brannvernforeningen.

Scenepyrokurs

Spesialeffekt-kurs

Fiksern AS ønsker at flere skal ha mulighet til å jobbe med tyngre spesialeffekter på en forsvarlig måte, og holder derfor spesialeffektkurs. Kravet for kurset er scenepyrobevis da det ikke er noe teori på dette kurset. Vi forventer at deltagerne har tilstrekkelig med kunnskap rundt sikkerthet og risikoanalysering.

Innholdet på dette kurset omhandler blant annet tyngre pyrotekniske effekter (600-serien til Smålands Krutbruk), tyngre vind- og røykmaskiner og skuddtreff. Kurset går over tre dager og det hele avsluttes med sprenging av bil som eksamensoppgave.


  • Pyrotechnics