Vind

Vi har over 20 vindmaskiner som blir kjørt ved hjelp av strøm eller drivstoff. Liten bevegelse i et laken eller full storm, disse vindmaskinene kan lage det du vil ha på din produksjon.